Обход блокировки для dosug cz

Код классификатора: 37
Наименование: Продукція оброблення відходів

РОДИТЕЛЬСКИЕ КАТЕГОРИИ:

Главная Украинский государственный классификатор товаров и услуг

" Примітка. До цього розділу віднесена продукція оброблення відходів, які можливо і доцільно використати безпосередньо або після відповідного перероблення як новий сировинний матеріал. Під обробленням відходів тут розуміються операції з відходами, які непридатні для використання у первинному стані, але придатні для рециркуляції у вторинну сировину. Для одержання цієї продукції потрібний механічний або хімічний процес оброблення більш або менш ""промислового"" характеру, наприклад, розбирання металоконструкцій, верстатів, транспортних засобів та іншого металомісткого устаткування, призначеного на злам Продукція цього розділу розділена на дві категорії (металева та неметалева) без подальшої класифікації. Вторинна сировина класифікована відносно відповідного виду нової продукції, наприклад, макулатура (21.12.60), відходи текстильні (17.52.20), відходи пластмасові (24.16.60), відходи гумові (25.13.80), брухт залізний (27.10.92), брухт кольорових та дорогоц"

Подчиненные категории и материалы:

37.1 Продукція оброблення металевих відходів
37.2 Продукція оброблення неметалевих відходів
№ п/п Наименование Вес, кг Модель Чертеж Марка стали